Press "Enter" to skip to content

Posts published in June 2020

ตำรวจพิจารณารายการติดตั้งพรีเมียร์ลีกสุดท้าย

admin 0

ตำรวจจะพิจารณารายการติดตั้งพรีเมียร์ลีกสุดท้ายที่เสนอก่อนที่จะแนะนำว่าควรจะย้ายเกมใด ๆ ในลอนดอนไปยังสถานที่ที่เป็นกลางหรือไม่ไม่มีการแข่งขันใดในห้ารายการที่ผู้นำการรักษาฟุตบอลของสหราชอาณาจักรกล่าวว่ากองกำลังท้องถิ่นได้ขอเปลี่ยนสถานที่เป็นกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเมืองหลวงแม้ว่านายกเทศมนตรี Sadiq Khan ของเมืองจะแสดงความวิตกกังวลอย่างมาก