Press "Enter" to skip to content

Posts published in “cma”

เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ

admin 0

เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆ ท่าน คงตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ดีนะครับ เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การคิดเพื่อแก้ปัญหา การคิดเพื่อตัดสินใจ ซึ่งทักษะการคิดแบบนี้มีความจำเป็นมากๆ ในการดำเนินชีวิตเมื่อเขาเติบโตขึ้นครับ โดยส่วนตัวผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับว่า หากเราปล่อยให้ลูกอ่อนเลขตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา ความไม่เข้าใจจะสะสมไปเรื่อยๆ นี่มันยากที่จะแก้ไข

คณิตศาสตร์ : วิธี สร้างสมาธิที่ดีให้กับลูก

admin 0

คณิตศาสตร์ : วิธี สร้างสมาธิที่ดีให้กับลูก เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สมาธิ” คุณพ่อคุณแม่คงทราบดีอยู่แล้วว่า การเรียนรู้ของลูกน้อยสำคัญมากขนาดไหน แต่จะทำอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างสมาธิที่ดีให้กับลูกนั้น วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ภายในบ้านมาฝากกันค่ะ