Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Uncategorized”

ซีรี่ย์จีน : The Legend of Love – ตำนานรักทะลุมิติ

admin 0

ซีรี่ย์จีน : The Legend of Love - ตำนานรักทะลุมิติ หมี่ชางและอาซี่พลัดหลงเข้าไปในกองถ่ายหนังจีนโบราณ เนื่องจากทั้งสองถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักแสดง ทำให้ไม่เป็นที่แปลกใจของคนยุคใหม่ ทว่ากลับมีคนเพียงสองคนที่ให้ความสนใจหมี่ชางและอาซี่เป็นพิเศษ คนหนึ่งเป็นนักแสดงหนังจีนโบราณซึ่งมีความลึกลับมาก การที่เขาให้ความสนใจหมี่ชางและอาซี่เป็นพิเศษนั้น แท้ที่จริงเขาก็คือลู่หงคายซึ่งข้ามกาลเวลามาก่อนสองปีนั่นเอง ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือแครี่ผู้จัดการซึ่งมีสายตากว้างไกล

Hello world!

admin 1

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!