Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ร้านอาหาร”

รองเมืองเกาเหลา ร้านเกาเหลาเนื้อระดับตำนาน

admin 0

รองเมืองเกาเหลา ร้านเกาเหลาเนื้อระดับตำนาน การที่ร้านอาหารสักหนึ่งร้านจะได้รับการยอมรับให้เป็นร้านระดับตำนานในเมืองไทยนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นร้านที่รักษาคุณภาพเอาไว้มาได้อย่างยาวนาน และต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้า จนถึงขั้นยกให้เป็นร้านประจำ ซึ่งในวันนี้ จะพาทุกคนไปพบกับร้านอาหารระดับตำนานอีกหนึ่งร้านของเมืองไทยที่เปิดให้บริการยาวนานมากว่า 68 ปี ร้านเกาเหลาเนื้อที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆ คน กับร้านรองเมืองเกาเหลา ตำนานเกาเหลาเนื้อแห่งเมืองกรุงเทพฯ